Návrat dětí do MŠ

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OMEZENÉM PROVOZU KE DNI 12. 4. 2021
Vážení rodiče,
Od pondělí 12. 4. 2021 bude naše MŠ opět otevřena. Dle nařízení vlády je umožněna osobní přítomnost pouze dětem na předškolním vzdělávání. Jedná se o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti narozené před 31. 8. 2015) a děti zaměstnanců IZS a vybraných profesí. (seznam naleznete v dokumentu Mimořádného opatření MŠMT a MZd)
Rodičům budou zaslány důležité informace na osobní e-maily.