Návrh rozpočtu

 

 

M A T E Ř S K Á Š K O L A K N Ě Ž I C E, OKRES NYMBURK

Kněžice 55, 28902 Kněžice

Tel.: 322312540

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2020

Účet Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Návrh výše příspěvku od Obce Kněžice 249.050 295.000 314.550
Návrh výše příspěvku od KÚSK 1.200.000 1.300.000 1.400.000
Celkem 1.449.050 1.595.000 1.714.550

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2020

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Knihy,tisk,CD, fotodokumentace, ink.kazety 3.000 3.000 3.000
Čistící prostředky 4.000 6.000 6.000
Hračky, didaktický materiál, Interaktivní program 30.000 40.000 40.000
Výtvarné pomůcky 8.000 8.000 8.000
Materiál – majetek 55.000 60.000  60.000
Voda 4.500 5.500 5.500
Elektrická energie, vytápění 60.000 65.000 75.000
Poštovní služby 800 1.000 1.000
Telefonní služby 800 1.000 1.000
Zpracování mezd 10.000 11.000 11.000
OPPP 0 4.050 600
Pojištění 14.950 14.950 14.950
Vzdělávání , semináře 3.000 4.000 4.000
Ostatní služby 30.000 40.000 40.000
Cestovné 2.000 3.500 4.500
Opravy a udržování 15.000 20.000 30.000
Doprava za kulturou
Plavecký kurz
8.000 8.000 10.000
CELKEM 249.050,-Kč 295.000,- Kč 314.550,-Kč

V Kněžicích, dne 27. 10. 2017 Miroslava Jankovičová

Ředitelka MŠ