Vzdělávací program

Náš hlavní cíl

pracujeme podle pracovní verze „Školní vzdělávací program“, který jsme vytvořily dle základního dokumentu „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“. Byl aktualizován v roce 2023. Název ŠVP je „OBJEVUJEME SVĚT“.

Je uspořádán tak, aby:

 • rozvíjel dítě a jeho učení ve všech oblastech – psychologické, sociální, biologické
 • dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, samostatné postoje a poznávat žádoucí hodnoty
 • přijímaly kritiku
 • do něho bylo možno zařadit pestrou nabídku činností. Tento záměr prolíná celým dnem v mateřské škole.

Program obsahuje 4 integrované bloky, téma je na 2 – 3 měsíce a v něm několik podtémat. Je pružný a variabilní, časovou délku jednotlivých podtémat určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Témata vycházejí z přirozeného života kolem nás, odpovídá nejlépe úrovni schopností, vzděl. potřebám a možnostem dětí.
Integrované bloky obsahují záměry (cíle) a očekávané výstupy (kompetence) dané „Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, a vzdělávací nabídku. Konkrétní činnosti si učitelky plánují v měsíčních a týdenních plánech.

Vzdělávací obsah

I. Integrovaný blok: „ Co přináší podzim“

Září – říjen – listopad

Témata:

 • Škola nás volá
 • Můj domov
 • Děti pozor červená
 • Poklady podzimní přírody
 • Barevný les
 • Šel zahradník do zahrady
 • Co se děje na poli
 • Strašidel se nebojíme
 • Počasí čaruje
 • Není drak jako drak
 • Ve zdravém těle – zdravý duch

II. Integrovaný blok: „Paní Zima jede“

Prosinec – leden – únor

Témata:

 • U nás doma s Mikulášem
 • Adventní čas
 • Kouzlo Vánoc
 • Zimní hry a sporty
 • Z pohádky do pohádky
 • Zima je tu děti – sněhuláci
 • Čím budu až vyrostu
 • Zvířátka v zimě
 • Karneval – barvy kolem nás

III. Integrovaný blok: „Jaro v plné kráse“

Březen – duben

Témata:

 • Když jaro ťuká
 • Hřej sluníčko hřej
 • Velikonoční zajíček
 • Škola nanečisto aneb už budu školák
 • Týden s knihou
 • Máme rádi zvířata
 • Den Země (modrá planeta)
 • Čarodějnický rej

IV.Integrovaný blok: „Když všechno kvete“

Květen – červen

Témata:

 • Máme se rádi s tátou a mámou
 • Kouzelné brýle aneb barvy v přírodě
 • Medové dny
 • Voda v přírodě
 • Hrajeme si celý den – MDD
 • Indiánské léto
 • Jedeme na výlet
 • Hurá na prázdniny