Jak nám plyne den

JAK NÁM PLYNE DEN

6.15 – 8.00 v této době se scházíme s kamarády (při dohodě s rodiči do 8.30 hodin, v případě domluvy i jinak)

do 8.45 hrajeme si s kamarády podle svých zájmů a chuti. Přivítáme se společně v kroužku.

8.50 protáhneme si tělíčko cvičením (zdravotním, s hudbou, s náčiním, pohybovými hrami)

kolem 9.00 posvačíme

9.15 – 9.45 účastníme se řízených výchovně vzdělávacích činností (společné, skupinové, individuální)

9.45 – 11.45 jdeme se proběhnout a pohrát si ven (nejraději na školní zahradu) kde mají děti dostatek volného pohybového vyžití, nebo vyjdeme po okolí vesnice

11.55 už jsme u stolečků a pochutnáme si na dobrém obědě

12.15 – 12.30 někdo odchází domů a ostatní si jdou s pohádkou odpočinout. Kdo spánek nepotřebuje, tak po krátkém odpočinku přejde ke klidným hrám (prohlížení knih, časopisů, řešení prac. listů, kreslení apod.)

po 14.00 jdeme si hrát, povídat, kreslit apod. do doby než se rozejdeme domů, také posvačíme