Jak nám plyne den

JAK NÁM PLYNE DEN

6.30 – 8.00 v této době se scházíme s kamarády (při dohodě s rodiči do 9.00 hodin, v případě domluvy i jinak)

do 8.50 hrajeme si s kamarády podle svých zájmů a chuti, přivítáme se společně v kroužku

8.50 protáhneme si tělíčko cvičením (zdravotním, s hudbou, s náčiním, pohybovými hrami)

kolem 9.00 posvačíme

9.15 – 9.45 účastníme se řízených výchovně vzdělávacích činností (společné, skupinové, individuální)

9.45 – 11.45 jdeme se proběhnout a pohrát si ven (nejraději na školní zahradu) nebo vyjdeme do okolí vesnice

11.55 už jsme u stolečků a pochutnáme si na dobrém obědě

12.15 – 12.30 někdo odchází domů a ostatní si jdou s pohádkou odpočinout. Kdo spánek nepotřebuje, tak po krátkém odpočinku přejde ke klidným hrám

po 14.00 jdeme si hrát, povídat, kreslit apod. do doby než se rozejdeme domů, také posvačíme

Časové údaje jsou pouze orientační, dobu a formu všech činností přizpůsobujeme daným situacím, zájmu, možnostem a chuti dětí.