Vzdělávací program

Náš hlavní cíl

Vytvořit pro děti a s dětmi co nejpříjemnější prostředí plné důvěry, kamarádství, tolerance a dobré nálady. Nenásilně zapojit děti do každodenních činností v mateřské škole a naučit se pravidla vzájemného soužití. Věnovat pozornost individuálním předpokladům každého dítěte.

Chceme, aby se děti:

 • cítily v bezpečí a v pohodě
 • nebály se říkat svůj názor
 • přijímaly kritiku
 • pomáhaly si navzájem
 • znaly svá práva, ale na druhou stranu i povinnosti

Pracujeme podle pracovní verze „Školní vzdělávací program“, který jsme vytvořily dle základního dokumentu „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“.

Název ŠVP je „OBJEVUJEME SVĚT“.

Je uspořádán tak, aby:

 • rozvíjel dítě a jeho učení ve všech oblastech – psychologické, sociální, biologické
 • dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, samostatné postoje a poznávat žádoucí hodnoty
 • do něho bylo možno zařadit pestrou nabídku činností

Tento záměr prolíná celým dnem v mateřské škole.

Program obsahuje integrované bloky, vždy je jedno téma na měsíc a v něm zpravidla čtyři – pět podtémat. Je pružný a variabilní, časovou délku jednotlivých témat určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Témata vycházejí z přirozeného života kolem nás, odpovídají nejlépe úrovni schopností, vzděl.potřebám a možnostem dětí.

Září:

Kdo všechno přišel do školy

Témata:

 • Škola na nás volá
 • Mám kamarády?
 • Tady jsem doma
 • Hrajeme si celý den

 

Říjen:

Barevný podzim

Témata:

 • Poklady podzimní přírody
 • Na poli, zahradě (ovoce, zelenina)
 • V lese
 • Malířův podzim
 • Strašidel se nebojíme

 

Listopad:

Když padá listí

Témata:

 • Co umí vítr a déšť
 • Pouštíme draka
 • Bude zima, bude mráz
 • Moje tělo a zdraví
 • Když kamarád stůně

 

Prosinec:

Těšíme se na Ježíška

Témata:

 • U nás doma s Mikulášem
 • Adventní očekávání
 • Kouzlo Vánoc

 

Leden:

Paní Zima jede

Témata:

 • Nové hračky, nové knížky
 • Půjdu k zápisu
 • Zimní hry a sporty
 • Zvířátka v zimě
 • Sněhulák

 

Únor:

Svět kolem nás

Témata:

 • Hádej, čím jsem
 • Co děláme celý den
 • Čím cestujeme
 • Planeta Země
 • Karneval – barvy kolem nás

 

Březen:

Jak se rodí jaro

Témata:

 • Jaro v trávě
 • Když jaro ťuká
 • Jaro na zahradě
 • Svátky jara

 

Duben:

Zvířátko a jeho domov

Témata:

 • Poznáváme domácí zvířata
 • Která zvířátka žijí ve volné přírodě a která v ZOO
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • Čarodějnický rej

 

Květen:

Když všechno kvete

Témata:

 • Máme se rádi s tátou a mámou
 • Naše maminka má svátek
 • Jak je barevná kvetoucí příroda
 • Kouzelné brýle
 • Medové dny aneb vše o včelách

 

Červen:

Co už umím

Témata:

 • Oslavujeme svátek dětí (veselý týden plný her a zábavy)
 • Řeky a moře
 • Indiánské léto
 • Hurá na prázdniny