O naší mateřské škole

Vítejte na stránkách Mateřské školy Kněžice

O naší škole

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1986. Nachází se ve středu obce, v blízkosti obecního úřadu. Jsme mateřská škola pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky s celkovou kapacitou 25 dětí a celodenním provozem. Provoz zajišťují 3 učitelky, 1 chůva (školní asistent) a 1 uklízečka. Součástí mateřské školy je i pěkná, velká a průběžně udržovaná zahrada vybavená herními prvky, které umožňují pohybové vyžití pro všechny děti. Je zde velké pískoviště, terasa, také altán. Vše se využívá ke hrám dětí. Mají zde i malé vyvýšené záhony, kde v jarních a letních měsících děti pěstují bylinky. Své hračky uklízí do zahradního domku na terase. Prostorové podmínky školy jsou velmi dobré. 2 herny, ložnice, kuchyňka, sociální zařízení, šatna dětí a učitelek, kabinet, sklad lůžkovin.

V roce 2015 proběhla na MŠ výměna oken a celkové zateplení budovy. Prostory jsou částečně členěny na koutky pro různé hry a činnosti. Vytvořili jsme i větší kout pro vzdělávání předškolních dětí, kde se děti pod vedením učitelky připravují na vstup do ZŠ tak, aby se vzájemně nerušily s ostatními menšími dětmi, kterým se v té době věnuje druhá paní učitelka. Děti mají dostatečné množství hraček a didaktických pomůcek ke své zábavě a učení. V budově je i školní kuchyň, která je samostatně právní subjekt. Připravují se zde jídla pro děti MŠ, ZŠ a také pro cizí strávníky.

Mateřská škola je od 1. 12. 2002 právním subjektem. Zřizovatelem je Obec Kněžice, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy.
Kapacita MŠ je 25 dětí. Naše MŠ je (prozatím) bezúplatná.
Provoz školy: 6.15 – 16.15 hodin

Náš tým

  • ředitelka: Miroslava Jankovičová
  • učitelky: Zdenka Brzáková, Kateřina Lindauerová
  • chůva (školní asistent): Miroslava Janouchová
  • na pořádek ve školce dbá: Hana Crkalová
  • dobroty vaří: Pavlína Mocková, Jana Tylová
  • vedoucí ŠJ: Blanka Tůmová

Technické a materiální vybavení naší školy

Mateřská škola má velké prostory, třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, stoly a židle jsou výškově rozlišené. Dětský nábytek je uzpůsoben potřebám a počtu dětí. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a aby si je mohly samy brát a samy je i ukládat. Máme dostatek tělocvičného nářadí, které využíváme, hlavně při tzv. velkém tělocviku. Na dílenském pultu mohou chlapci opravovat svá auta. V obchůdku si děti „nakoupí“ ovoce, zeleninu, pečivo či zmrzlinu. Máme také přehledný stojan na konstruktivní stavebnice. Odpočinkový ostrov, (kout), poslouží dětem, pokud ucítí únavu. Každé dítě má svůj úložný box, kam si zakládá své věci – výkresy, malé hračky přinesené z domova, aj. Na zahradě MŠ mají děti k vyžití zahradní vybavení. Velkou loď se skluzavkou, kyvadlovou houpačku, lanové průlezky, pružinové houpačky, přelízky. Zahradní altán slouží ke hrám dětí, ale i na společné akce, na velké terase děti mohou jezdit na odrážedlech, koloběžkách, ale i odpočívat na lavičce pod markýzou, která v letním období částečně terasu zastíní. I nad velké pískoviště jsme pořídili plachtu proti slunci. Na terasu jsme umístili nový zahradní domek pro úklid velkého množství zahradních hraček. Umývárny a toalety dětí byly zrekonstruovány. Byla provedena výměna přikrývek i polštářů za protialergické. A zakoupena nová lehátka k odpočinku dětí.
Celá budova je vymalovaná barevně, v herně i v ložnici je koberec, v prostorách šaten je linoleum. Na mateřské škole se provedla výměna oken a celkové zateplení budovy. Dle nabídek doplňujeme didaktické pomůcky, každoročně doplňujeme třídu o nové hračky. S dětmi pracujeme s interaktivním mobilním zařízení Magix box, (pod naším názvem Kouzelná skříňka). Nefunkční zatahovací dveře mezi hernami jsme vyměnili za dřevěný obklad. Pořídili jsme nové šatní skříňky pro děti, kde mají více úložného prostoru.

V roce 2020 jsme zakoupili nové úložné skříňky na lehátka, na lůžkoviny a židličky. V roce 2022 bylo dle plánu zakoupeno nové ložní povlečení a ručníky. V letošním roce 2023 byla provedena výměna podlahové pokládky v jedné třídě – marmoleum. V šatně dětí jsou nástěnky na dětské práce a rodičům je umožněno je shlédnout. Od letošního roku 2023 mají děti možnost se seznamovat s digitalizací – jsou to robotické hračky a mašinky., zakoupené v rámci dotací EU.