O naší mateřské škole

Vítejte na stránkách Mateřské školy Kněžice

O naší škole

Mateřská škola je od 1. 12. 2002 samostatnou příspěvkovou organizací. Budova mateřské školy byla postavena v roce 1986. Nachází se ve středu obce, v blízkosti obecního úřadu. Budovu školy obklopuje velká školní zahrada, která byla v roce 2013 rekonstruována. Děti zde mají zahradní prvky „Tomovy parky“ – Noemovu archu, kyvadlovou houpačku, lanové průlezky, pružinové houpačky. Je zde velké pískoviště, terasa a také altán, které děti využívají ke hrám a společným akcím.

Prostorové podmínky školy jsou velmi dobré. 2 světlé herny, ložnice, kuchyňka, sociální zařízení, šatna dětí a učitelek, kabinet, sklad lůžkovin. Prostory jsou částečně členěny na koutky pro různé hry a činnosti. V budově je i školní kuchyň, kde je každý den připravována pestrá, hodnotná strava. Připravují se zde jídla pro děti MŠ, ZŠ a také pro cizí strávníky. Po celý den je zajištěn dostatek nápojů. V roce 2015 proběhla na MŠ výměna oken a celkové zateplení budovy.

Zřizovatelem je Obec Kněžice, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy.

Náš tým

  • ředitelka: Miroslava Jankovičová
  • učitelka: Zdenka Brzáková
  • na pořádek ve školce dbá: Hana Crkalová
  • dobroty nám vaří: Pavlína Šormová, Blanka Tůmová