Jídelní lístek

Co budou mít děti ke svačině a obědu?
Jak si pochutnáme

Jak nám plyne den

Co vlastně děláme celý den?
Přečtěte si jak trávíme čas

Co potřebujeme

Co musíme vědět a umět do školky?
Podívejte co potřebujeme

Nejnovější informace a aktuality


Fotogalerie


 

O naší škole

JÁ JSEM MALÝ PŘEDŠKOLÁK
ŠKOLKU MÁM VELMI RÁD.
TADY SI HRAJI, TADY ZPÍVÁM,
SVĚT OKOLO POZNÁVÁM.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1986. Nachází se ve středu obce, v blízkosti obecního úřadu. Jsme mateřská škola pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky s celkovou kapacitou 25 dětí a celodenním provozem. Provoz zajišťují 3 učitelky, 1 chůva (školní asistent) a 1 uklízečka. Součástí mateřské školy je i pěkná, velká a průběžně udržovaná zahrada vybavená herními prvky, které umožňují pohybové vyžití pro všechny děti. Je zde velké pískoviště, terasa, také altán. Vše se využívá ke hrám dětí. Mají zde i malé vyvýšené záhony, kde v jarních a letních měsících děti pěstují bylinky. Své hračky uklízí do zahradního domku na terase. Prostorové podmínky školy jsou velmi dobré. 2 herny, ložnice, kuchyňka, sociální zařízení, šatna dětí a učitelek, kabinet, sklad lůžkovin.

V roce 2015 proběhla na MŠ výměna oken a celkové zateplení budovy. Prostory jsou částečně členěny na koutky pro různé hry a činnosti. Vytvořili jsme i větší kout pro vzdělávání předškolních dětí, kde se děti pod vedením učitelky připravují na vstup do ZŠ tak, aby se vzájemně nerušily s ostatními menšími dětmi, kterým se v té době věnuje druhá paní učitelka. Děti mají dostatečné množství hraček a didaktických pomůcek ke své zábavě a učení. V budově je i školní kuchyň, která je samostatně právní subjekt. Připravují se zde jídla pro děti MŠ, ZŠ a také pro cizí strávníky.

Mateřská škola je od 1. 12. 2002 právním subjektem. Zřizovatelem je Obec Kněžice, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy.
Kapacita MŠ je 25 dětí. Naše MŠ je (prozatím) bezúplatná.
Provoz školy: 6.15 – 16.15 hodin