Informace a aktuality

Slet čarodějnic

Vážení rodiče,
V úterý 30. 4. již od rána, do odjezdu na plavání, se bude u nás konat Slet čarodějnic a čarodějů.

Děti mohou přijít v kostýmu. Budeme si hrát, soutěžit, tancovat.

Děkujeme za spolupráci

Přihláška do MŠ

Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk
Kněžice 55, 28902 kněžice
Tel.. 322312540, e-mail: ms.knezice@seznam.cz

Informace pro rodiče k zápisu dítěte do Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024 – 2025
se bude konat 15. května 2024 od 9:00 – 12:00 hodin.

Co je třeba k zapsání dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Vytištěná a vyplněná žádost o přijetí do MŠ ( zde ke stažení, nebo možno vyzvednout v MŠ osobně) – včetně potvrzení od praktického lékaře o splnění všech pravidelných očkování (potvrzení od lékaře není nutné u dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku)
  • Rodný list dítěte (stačí kopie)
  • Potvrzení o trvalém pobytu (vystaví obecní úřad)

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Žádost k předškolnímu vzdělávání je třeba odevzdat od 2. 5. do 15. 5. 2024. Jedním z následujících způsobů:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
  2. do datové schránky školy pzrtvnh
  3. poštou
  4. osobním podáním dne 15. 5. 2024 od 9. 00- 12. 00hod.

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, který zákonný zástupce obdrží osobně, e-mailem nebo SMS zprávou a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny ve vitríně u MŠ a na stránkách www. materska-skola-knezice.cz Termín zveřejnění výsledků zápisu bude do 15. 6. 2024.

Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům přijatých dětí vydává pouze na vyžádání. Záporná rozhodnutí budou odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci nebo předána osobně.

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk:

Pro školní rok 2024 – 2025

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovila následující kritéria, podle nich bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 překročí stanovenou kapacitu pro Mateřskou školu Kněžice, okres Nymburk.

Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro školní rok 2024 – 2025 máme 5 volných míst.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum a ani pořadí podané žádosti. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Přednostně budou přijímány děti:

  • Děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 5 let (pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné) a děti s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti, seřazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti seřazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
Divadlo v MŠ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – PALEČEK (VESELÁ ZIMNÍ POHÁDKA)

Dne 6. 2. 2024 jsme v naší mateřské škole shlédli divadelní představení Paleček. Produkce nesla název ,,VESELÁ ZIMNÍ POHÁDKA,, Dětem se představily loutky děvčete, chlapce, šaška a pejska.
Loutky postupně dětem představily různá poučení a pravidla slušného chování.
Například – všichni ve třídě jsme kamarádi, co bychom měli správně jíst, jak se oblékat v zimě, co dělat abychom nebyli nemocní, jak pomáhat sobě i ostatním, co dělat, když si pořídíme pejska a jak se o něj starat atd.
Celé představení bylo doprovázeno tancem, zpěvem a hudbou. Děti vyslechly spoustu nových písniček, na které si i zatancovaly.
Dětem, kterých se tento den sešlo 15, se představení líbilo.

Zapsala: Kateřina Lindauerová

Jarní prázdniny

OZNÁMENÍ
Ředitelka Mateřské školy Kněžice oznamuje, po dohodě se zřizovatelem a rodiči o dočasném uzavření mateřské školy z provozních a technických důvodů (výměna podlahové pokládky v herně) v době JARNÍCH prázdnin na ZŠ.
Přerušení provozu od 12. 2. – do 16. 2. 2024

Provoz MŠ opět od 19. 2. 2024

Děkujeme za pochopení

Odložené setkání

Vážení rodiče, je nám líto, že se vánoční setkání z důvodu havárie vodovodu neuskutečnilo. Tímto vás zveme na posezení v novém roce a to v pondělí 8. 1. 2024 od 15. 15 hod.
Budeme se těšit.

OZNÁMENÍ

Ředitelka Mateřské školy Kněžice oznamuje, po dohodě se zřizovatelem a rodiči o dočasném uzavření mateřské školy z provozních důvodů v době VÁNOČNÍCH prázdnin na ZŠ.
Přerušení provozu od 27. 12. 2023 do 2. 1. 2024

Provoz MŠ opět od 3. 1. 2024

Děkujeme za pochopení

Dýňohrátky

Vážení rodiče,
zveme vás na dýňové odpoledne, které se uskuteční ve středu 18. 10. od 15. 15 hod. na zahradě MŠ. V případě špatného počasí se bude konat ve třídě MŠ.
Program:
1) dlabání dýni – Dýně asi za 15 min ozdobíte dle svého vkusu. Prosíme přinést si dýni a náčiní na dlabání. Můžete si svého „ Dýňáka“ předpřipravit doma. Vaše hotové výrobky nám budou zdobit naši zahradu.
2) zdolávání překážek, hry s dýněmi –
3) vyhlášení nej…. draka, kterého jste vyrobili v září a výrobek z dýně
4) společné opékání buřtů
5) ochutnávka všeho dobrého, co maminky připraví  – dobrovolné , děkujeme.

TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠI DOBROU NÁLADU 
Děkujeme za spolupráci.