Archiv pro den: 26. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat/a :
3/23 MŠ
14/23 MŠ
5/23 MŠ
4/23 MŠ
10/23 MŠ
7/23 MŠ
6/23 MŠ

Nepřijat /a:
8/23 MŠ
2/23 MŠ
1/23 MŠ
11/23 MŠ
13/23 MŠ
9/23 MŠ
12/23 MŠ

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

V Kněžicích: 25. 5. 2023
Datum zveřejnění: 26. 5. 23

Miroslava Jankovičová
ředitelka školy