Informace k zápisu

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 – 2021
se bude konat dne 13. května 2020 od 9.00 – 16. 00 hodin

Vzhledem k mimořádným opatřením a na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis do MŠ organizován bez přítomnosti dětí. Žádost a informace o přijetí si můžete vyzvednout ve středu 13. 5. 2020 v mateřské škole, kde vám bude přiřazeno registrační číslo. Aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ, je třeba se předem s vedením mateřské školy domluvit na čase schůzky.

Vyplněné žádosti + potřebné dokumenty je třeba odevzdat do 29. 5. 2020. Jedním z následujících způsobů:
1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
2) do datové schránky školy
3) poštou
4) osobním podáním – po telefonické domluvě tel.:322312540 731573084

K žádosti o přijetí doložte: Kopii rodného listu
Kopii očkovacího průkazu
Čestné prohlášení o očkování!
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!

Kritéria přijímání dětí do MŠ Kněžice:

Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro školní rok 2020 – 2021 máme 4 volná místa.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum a ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti starší 3 let, pokud je volná kapacita i děti mladší 3let.
Přednostně budou přijímány děti:
• Děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 5 let (pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné) a děti s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
• Děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 4 a 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
• Děti seřazené od 5 do 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
• Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov- seřazené od nejstaršího po nejmladší
• Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov – seřazené od nejstaršího po nejmladší