Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče a milé děti
obnovení provozu MŠ plánujeme na 25. 5. 2020. Stane se tak za zpřísněných hygienických a provozních podmínek. Prosíme o nahlášení docházky dětí do 18. 5. (sms zprávou, e-mail)
Opatření k obnovení provozu Mateřské školy Kněžice.

Vzhledem k trvajícímu výskytu nemoci covid- 19 je pro nás na začátku obnovení provozu naší mateřské školy prvořadá bezpečnost a ochrana zdraví vašich dětí a zaměstnanců MŠ.

Tato opatření, vychází z doporučení hygienické stanice, byla projednána se zřizovatelem a doplněna o doporučení z Manuálu MŠMT. Jsou stanovena zejména na začátek obnovení provozu MŠ.

Předškolní vzdělávání nebude povinné, stejně jako v základních školách, proto je na zvážení rodičů, zda svoje dítě za této situace do MŠ pošlou.

1. Provozní doba MŠ 6.30hod. – 16.00hod.
2. Rodiče dítě předají personálu u vstupních dveří do MŠ a nebudou mít volný přístup do budovy MŠ. Nahlásí učitelce (přibližný) čas vyzvednutí dítěte a dítě opět bude předáno u vstupních dveří.
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry a pro doprovod dětí platí povinnost zakrytí úst a nosu.
3. U dětí bude při vstupu do budovy MŠ prováděn důsledný ranní filtr – měření teploty, rodiče budou dotazováni na zdravotní stav dítěte, do MŠ mohou nastoupit pouze děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Před vstupem do třídy si dítě musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
4. První den nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci dítěte předloží Čestné prohlášení dle přílohy Manuálu MŠMT ( bezinfekčnost a seznámení s rizikovými faktory. Prohlášení ve formátu PDF, je ke stažení ZDE.
5. Scházení dětí z důvodu ranního filtru a měření teploty bude vždy jen do 8 hodin.
6. Děti by měly mít s sebou každý den do MŠ nejméně jednu čistou roušku v samostatném sáčku. Pokud by některé z dětí při pobytu v MŠ vykazovalo některé z možných příznaků covid- 19, je podle Manuálu MŠMT potřeba změnit pravidla v MŠ na povinné nošení roušek.
7. Počet dětí je s ohledem na zajištění potřebných hygienických podmínek stanoven na 15 dětí. Provoz MŠ bude zajištěn pro děti rodičů, kteří budou MŠ potřebovat. Prosíme o závazné nahlášení docházky dětí do 18. 5.
8. Pracovnice MŠ budou zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí. K osušení rukou budou mít jednorázové papírové ručníky. (zajistí MŠ)
9. Děti budou používat výhradně jednorázové kapesníky.
10. Stravování bude probíhat v běžné podobě. Dětem bude ale předem prostřeno tak, aby si samy jídlo, pití a příbory nenabíraly.

V Kněžicích, dne 4. 5. 2020

Miroslava Jankovičová