Oznámení rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Seznam uchazečů
Uchazeč Výsledek řízení
1/19 MŠ přijat/a od 1. 9.2019
2/19 MŠ přijat/a od 1. 9. 2019
3/19 MŠ přijat/a od 1. 9. 2019
Datum zveřejnění: 11. 6. 2019

Miroslava Jankovičová