Pohádky pana Pohádky

Divadlo pana Kouly se koná dopoledne v pátek 2. 12. 22 na mateřské škole.
„ Pohádky pana Pohádky“
Cena: 3.200,Kč Vybíráme příspěvek 50,- Kč – děkujeme