Přihláška do MŠ

Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk
Kněžice 55, 28902 kněžice
Tel.. 322312540, e-mail: ms.knezice@seznam.cz

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021 – 2022
se bude konat od 2. – 16. května 2021

Na základě Metodického doporučení MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k Zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022, situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Žádost a informace o přijetí si můžete stáhnout zde:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ.

Nebo vyzvednout osobně v MŠ, ale pouze po předchozí telefonické dohodě.
Vyplněné žádosti + kopii rodného listu je třeba odevzdat do 16. 5. 2021. Jedním z následujících způsobů:
1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
2) do datové schránky školy
3) poštou
4) osobním podáním – po telefonické domluvě, 322312540 731573084
K žádosti o přijetí doložte: Kopii rodného listu
Potvrzení o trvalém pobytu

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží e-mailem nebo SMS zprávou a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny ve vitríně u MŠ a na stránkách www. materska-skola-knezice.cz . Pouze záporná rozhodnutí budou odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci nebo předána osobně.


Kritéria přijímání dětí do MŠ Kněžice:

Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro školní rok 2021 – 2022 máme 9 volných míst.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum a ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku 3 – 6 let, pokud je volná kapacita i děti mladší 3let.

Přednostně budou přijímány děti

  • Děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 5 let (pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné) a děti s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti, které nejpozději k 31. 12. 2021 dovrší věk 4 a 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti seřazené od 5 do 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
  • Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov