Procvičování po celý rok

Duben: Svátky jara
Zvířátka a jejich domov

• velikonoční tradice a zvyky, říkanky
• malování kraslic různými technikami – temperové barvy, fixy, polepování
• pletení pomlázek, pěstování osení, výzdoba domova
• velikonoční pečení a zdobení perníčků
• charakteristika a znaky jara – počasí, změny v přírodě
• jarní květiny,(pojmenování, kreslení, prohlížení knih, encyklopedií…)
• domácí zvířátka a jejich mláďátka, volně žijící, v ZOO (knihy, hádanky, stavba farmy z kostek…

Průběžné procvičování po celý školní rok:
• procvičování grafomotoriky a příprava na psaní – uvolňování ruky, správné držení tužky, správný sed na židli – obtahování předkreslených tvarů, pracovní listy, zavazování tkaniček
• předmatematické představy – počítání 1 – 10 (na obrázku i v běžných denních situacích – počítáme potraviny, auta, hračky, kytky … – porovnávání více x méně…), rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník – hledáme v okolí), prostorová orientace (před, za, první, poslední…)
• rozvoj řeči – správná výslovnost, souvislé vyjadřování – vyprávění o tom, co jsme dělali, děláme, budeme dělat, poslech pohádek a jejich převyprávění, opakování a poslech básniček, popis obrázku, rozklad slov na slabiky, určování první a poslední hlásky ve slově
• zrakové vnímání – hledání rozdílů na obrázku i ve skutečnosti (schovávání předmětů, co se změnilo…), skládání puzzle, skládání rozstříhaných obrázků
• pohybový rozvoj – podle možností – přirozená cvičení, hry, tancování, běh, skákání, hry s míčem
• společenské hry s pravidly – pexeso, domino, člověče nezlob se….
• tvořivé činnosti – kreslení, malování, stříhání a lepení