Vážení rodiče

Vážení rodiče,
Děkujeme za přízeň a celoroční spolupráci. Přejeme vám v novém roce štěstí, spokojenost  a hlavně pevné zdraví.
Provoz MŠ od 4. 1. 2021