Zápis dětí do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Kněžice,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání §34 odst. 2, 4 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚŽICE
Pro školní rok 2020/2021

zápis se koná

dne 13. května 2020 od 9.00 do 16.00 hodin
v Mateřské škole v Kněžicích

Vzhledem k mimořádným opatřením a na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis do MŠ organizován bez přítomnosti dětí. Žádost a informace o přijetí si můžete vyzvednout ve středu 13. 5. 2020 v mateřské škole, kde vám bude přiřazeno registrační číslo. Aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ, je třeba se předem s vedením mateřské školy domluvit na čase schůzky. (Tel.: sms 731573084, e-mail ms.knezice@seznam.cz )

V Kněžicích 10. 4. 2020 Miroslava Jankovičová
ředitelka MŠ

Odevzdání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je do 29. 5. 2020