Zápis do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Kněžice,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání §34 odst. 2, 4 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚŽICE
Pro školní rok 2021/2022

zápis se koná

od 2. května do 16. května 2021

Na základě Metodického doporučení MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k Zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022, situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Žádost a informace o přijetí si můžete stáhnout na stránkách školy www.materska-skola-knezice.cz Nebo vyzvednout osobně v MŠ, ale pouze po předchozí telefonické dohodě.

V Kněžicích 6. 4. 2021 Miroslava Jankovičová
ředitelka MŠ

Odevzdání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je do 16. 5. 2021