Archiv pro rok: 2020

Uzavření MŠ

OZNÁMENÍ
Po vzájemné dohodě s rodiči a se souhlasem zřizovatele, bude mateřská škola z provozních důvodů v době
29. 10. a 30. 10. 2020 UZAVŘENA

Provoz MŠ opět od pondělí 2. 11.
Děkujeme za pochopení.

Plánované akce

Do mateřské školy v pondělí 21. 9. v 8. 30 přijede Divadlo KK (Kamil Koula) děti se mohou těšit na klasickou pohádku o princezně Sněhurce. Hradí MŠ.

V pátek 9. 10. dopoledne nás čeká mobilní dopravní hřiště. Hradí Obec Kněžice. Prosíme pro děti vhodné oblečení.

Mateřská škola Kněžice, hledá pedagogickou sílu na překrývání přímé pedagogické činnosti na úvazek 0,30. Nástup od 1.9. 2020
Bližší informace v MŠ, nebo
e-mail ms.knezice@seznam.cz

Letní prázdniny

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele v době Letních prázdnin:
1. 7. – 17. 7. 2020 v provozu (podle počtu přihlášených dětí)

20. 7. – 31. 8. 2020 MŠ uzavřena

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné léto!

Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2020/2021

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat/a :
2/20 MŠ
5/20 MŠ
9/20 MŠ
10/20 MŠ

Nepřijat /a:
8/20 MŠ
6/20 MŠ
1/20 MŠ
4/20 MŠ
3/20 MŠ

Datum zveřejnění: 8. 6. 2020

Miroslava Jankovičová
Ředitelka školy

Vážení rodiče, v pondělí 25. 5. 2020 obnovujeme provoz MŠ. Na děti se již těšíme a prosíme připravte je na trochu jiný vstup do školky. Mějte se hezky.

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče a milé děti
obnovení provozu MŠ plánujeme na 25. 5. 2020. Stane se tak za zpřísněných hygienických a provozních podmínek. Prosíme o nahlášení docházky dětí do 18. 5. (sms zprávou, e-mail)
Opatření k obnovení provozu Mateřské školy Kněžice.

Vzhledem k trvajícímu výskytu nemoci covid- 19 je pro nás na začátku obnovení provozu naší mateřské školy prvořadá bezpečnost a ochrana zdraví vašich dětí a zaměstnanců MŠ.

Tato opatření, vychází z doporučení hygienické stanice, byla projednána se zřizovatelem a doplněna o doporučení z Manuálu MŠMT. Jsou stanovena zejména na začátek obnovení provozu MŠ.

Předškolní vzdělávání nebude povinné, stejně jako v základních školách, proto je na zvážení rodičů, zda svoje dítě za této situace do MŠ pošlou.

1. Provozní doba MŠ 6.30hod. – 16.00hod.
2. Rodiče dítě předají personálu u vstupních dveří do MŠ a nebudou mít volný přístup do budovy MŠ. Nahlásí učitelce (přibližný) čas vyzvednutí dítěte a dítě opět bude předáno u vstupních dveří.
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry a pro doprovod dětí platí povinnost zakrytí úst a nosu.
3. U dětí bude při vstupu do budovy MŠ prováděn důsledný ranní filtr – měření teploty, rodiče budou dotazováni na zdravotní stav dítěte, do MŠ mohou nastoupit pouze děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Před vstupem do třídy si dítě musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
4. První den nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci dítěte předloží Čestné prohlášení dle přílohy Manuálu MŠMT ( bezinfekčnost a seznámení s rizikovými faktory. Prohlášení ve formátu PDF, je ke stažení ZDE.
5. Scházení dětí z důvodu ranního filtru a měření teploty bude vždy jen do 8 hodin.
6. Děti by měly mít s sebou každý den do MŠ nejméně jednu čistou roušku v samostatném sáčku. Pokud by některé z dětí při pobytu v MŠ vykazovalo některé z možných příznaků covid- 19, je podle Manuálu MŠMT potřeba změnit pravidla v MŠ na povinné nošení roušek.
7. Počet dětí je s ohledem na zajištění potřebných hygienických podmínek stanoven na 15 dětí. Provoz MŠ bude zajištěn pro děti rodičů, kteří budou MŠ potřebovat. Prosíme o závazné nahlášení docházky dětí do 18. 5.
8. Pracovnice MŠ budou zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí. K osušení rukou budou mít jednorázové papírové ručníky. (zajistí MŠ)
9. Děti budou používat výhradně jednorázové kapesníky.
10. Stravování bude probíhat v běžné podobě. Dětem bude ale předem prostřeno tak, aby si samy jídlo, pití a příbory nenabíraly.

V Kněžicích, dne 4. 5. 2020

Miroslava Jankovičová

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, o otevření mateřské školy jednáme a nyní čekáme na pokyny od ministra školství a zdravotnictví. Potom stanovíme konkrétní podmínky provozu. ( počet dětí, čas provozu, nošení roušek, stravování aj.,…)
Milé děti, posíláme velký pozdrav ze školy a budeme se na vás těšit. Mějte se moc dobře.