Archiv pro měsíc: Duben 2021

Otevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče,
Od pondělí 3. května je provoz mateřské školy pro všechny děti .
Děti se již testovat nebudou.
Děti mohou do MŠ pouze zdravé – bez příznaků respiračního onemocnění. (kašel, rýma, teplota).
Těšíme se na vás!

Návrat dětí do MŠ

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OMEZENÉM PROVOZU KE DNI 12. 4. 2021
Vážení rodiče,
Od pondělí 12. 4. 2021 bude naše MŠ opět otevřena. Dle nařízení vlády je umožněna osobní přítomnost pouze dětem na předškolním vzdělávání. Jedná se o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti narozené před 31. 8. 2015) a děti zaměstnanců IZS a vybraných profesí. (seznam naleznete v dokumentu Mimořádného opatření MŠMT a MZd)
Rodičům budou zaslány důležité informace na osobní e-maily.

Přihláška do MŠ

Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk
Kněžice 55, 28902 kněžice
Tel.. 322312540, e-mail: ms.knezice@seznam.cz

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021 – 2022
se bude konat od 2. – 16. května 2021

Na základě Metodického doporučení MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k Zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022, situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Žádost a informace o přijetí si můžete stáhnout zde:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ.

Nebo vyzvednout osobně v MŠ, ale pouze po předchozí telefonické dohodě.
Vyplněné žádosti + kopii rodného listu je třeba odevzdat do 16. 5. 2021. Jedním z následujících způsobů:
1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
2) do datové schránky školy
3) poštou
4) osobním podáním – po telefonické domluvě, 322312540 731573084
K žádosti o přijetí doložte: Kopii rodného listu
Potvrzení o trvalém pobytu

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží e-mailem nebo SMS zprávou a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny ve vitríně u MŠ a na stránkách www. materska-skola-knezice.cz . Pouze záporná rozhodnutí budou odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci nebo předána osobně.


Kritéria přijímání dětí do MŠ Kněžice:

Kapacita MŠ je 25 dětí. Pro školní rok 2021 – 2022 máme 9 volných míst.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum a ani pořadí podané žádosti. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku 3 – 6 let, pokud je volná kapacita i děti mladší 3let.

Přednostně budou přijímány děti

  • Děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 5 let (pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné) a děti s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti, které nejpozději k 31. 12. 2021 dovrší věk 4 a 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti seřazené od 5 do 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
  • Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu v Kněžicích a ve spádové obci Chroustov
  • Děti mladší 3 let s místem trvalého pobytu mimo Kněžice a spádové obci Chroustov
Zápis do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Kněžice,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání §34 odst. 2, 4 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚŽICE
Pro školní rok 2021/2022

zápis se koná

od 2. května do 16. května 2021

Na základě Metodického doporučení MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k Zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022, situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Žádost a informace o přijetí si můžete stáhnout na stránkách školy www.materska-skola-knezice.cz Nebo vyzvednout osobně v MŠ, ale pouze po předchozí telefonické dohodě.

V Kněžicích 6. 4. 2021 Miroslava Jankovičová
ředitelka MŠ

Odevzdání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je do 16. 5. 2021