Archiv rubriky: Aktuality

Schůzka rodičů

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzku k novému školnímu roku, která se bude konat ve středu 30. 8. od 15.30 hod. Prosíme bez dětí.
Přejeme krásný zbytek prázdnin.

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat/a :
3/23 MŠ
14/23 MŠ
5/23 MŠ
4/23 MŠ
10/23 MŠ
7/23 MŠ
6/23 MŠ

Nepřijat /a:
8/23 MŠ
2/23 MŠ
1/23 MŠ
11/23 MŠ
13/23 MŠ
9/23 MŠ
12/23 MŠ

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

V Kněžicích: 25. 5. 2023
Datum zveřejnění: 26. 5. 23

Miroslava Jankovičová
ředitelka školy

Pozdrav z lázní

Vážení rodiče a milé děti,

Posílám vám velký pozdrav z Lázní Bělohrad, kde se snažím o to, abych se mohla co nejdříve vrátit do MŠ a hlavně mezi vás. Je to už dlouhá doba a stýská se mi po vás. Slyším od kolegyň a také vidím dle fotografií, jak děti ve školce pracují, hrají si, jezdí po výletech a dokonce krásně vystupují. Mám velkou radost, že ve školce je vše v pořádku a jak má být.

Mávám všem, pozdravuji a mějte šťastné dny.

Budu se na vás těšit

ředitelka Mirka

Přerušení provozu

Ředitelka Mateřské školy Kněžice oznamuje po dohodě se zřizovatelem i rodiči, o dočasném uzavření mateřské školy v době jarních prázdnin.

Přerušení provozu od 6. 2. 2023 do 10. 2. 2023

Provoz MŠ opět od 13. 2. 2023

V této době bude probíhat rekonstrukce (oprava+ nátěr) vnitřních dveří.

Děkujeme za pochopení

Vánoce ve školce

Vážení rodiče,
Ve středu 14. 12. 2022 se budou na školce konat Vánoce.
V dopoledních hodinách budeme u stromečku zpívat koledy, tančit, ochutnávat cukroví, hrát si….., a budeme čekat na Ježíška, zda nám něco nadělí….. děkujeme za pár kousků cukroví. (opravdu malá krabička stačí)
Na odpoledne vás všechny srdečně zveme, kdy od 15. 30 hod. děti vystoupí s malým programem. Poté si společně s dětmi vyrobíte vánoční ozdůbku a na závěr posedíme u stromečku s novými hračkami. Těšíme se na vás.

Vánoce pro děti budou pokračovat i následující den 15. 12. 22, pojedeme na výlet do Choťovic a navštívíme zde Hopík Arénu. ( trampolíny, skákací hrady aj.) Prosíme vhodné oblečení.
Odjezd: po svačince
Návrat: na oběd
Na tento výlet vybíráme příspěvek 100,- Kč, děkujeme

Plánovanou návštěvu v knihovně si necháme na březen. Ale paní knihovnice pro děti MŠ + ZŠ připravila program „Kouzelník pro děti“. V úterý 20. 12. dopoledne se těšíme do hospody NA KŘÍŽOVCE.
Děkujeme za pozvání pí. Tůmové