Archiv rubriky: Aktuality

Slavíme Den otců

Vážení rodiče, již zítra 22. 6. od 15. 00hod. vás zveme na zábavné odpoledne na zahradu MŠ. Oslavíme zde Den otců. Soutěžit a hrát si budou děti se svými tatínky a maminky budou fandit. Také se rozloučíme s předškoláky a společně opečeme buřta.
Těšíme se na vás.

Fotograf na MŠ

V pondělí 20. 6. přijede k nám „ Školní fotograf“ p. Vosáhlo z Jičína.

Děti vyfotí několikrát a rodiče si budou moci následně objednat fotografie na webu v galerii pod uvedeným heslem.
V případě skupin máte na výběr obvykle ze 3 – 6 fotografií. U individuálních fotek je na výběr připraveno 8-16 fotografií. Vše závisí na dvou věcech. Kolik bylo na fotografování času a jak nám to celé šlo.
Po odeslání objednávky Vám emailem bude doručeno potvrzení, že objednávka byla přijata. Zde bude uvedena také celková cena objednávky.
Fotografie budou doručeny do školy v uzavíratelné igelitové obálce se jménem vašeho dítěte.

Prosím, rodiče o nahlášení, zda se děti mohou vyfotit s kamarádem?
Dodání fotografií 7. 7. 2022

Jedeme na výlet

Kdy: středa 15. 6. 2022
Kam: ZOO Chleby
V kolik : odjezd 8. 30 návrat 13. 00 h

Vážení rodiče,
již ve středu 15. 6. 22 pojedeme na výlet do ZOO Chleby, kde si nejdříve projdeme a prohlédneme starou část ZOO. Tam se také nasvačíme. Poté přejdeme do nové části, kde máme zajištěnou komentovanou prohlídku. Po prohlídce, využijeme dětské hřiště přímo v ZOO.
Děti si do batůžku vezmou: pití, pláštěnku, kapesník, (poř. náhradní oblečení z důvodu nehody..)
Prosíme o sportovní oblečení a obuv, v případě slunečného počasí pokrývku hlavy.
Svačinu povezeme s sebou z MŠ. Obědvat budeme v MŠ cca v 13. hod. po návratu z výletu, poté si půjdeme do 14.00hod. odpočinout na lehátko.
Na tento výlet vás prosíme o příspěvek 200,- Kč ( vstupné, doprava, nanuk..)

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kněžice pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Kněžice, okres Nymburk, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 3 a v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

děti s přiřazeným registračním číslem:
Přijat/a :
9/22 MŠ
2/22 MŠ
3/22 MŠ
4/22 MŠ
8/22 MŠ

Nepřijat /a:
6/22 MŠ
5/22 MŠ
1/22 MŠ
7/22 MŠ

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává
u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

V Kněžicích: 23. 5. 2022
Datum zveřejnění: 24. 5. 22 Miroslava Jankovičová
ředitelka školy

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Miroslava Jankovičová,

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
    які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
    які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 29. 6. 2022 od 13. 00 – 15. 00 hodin
Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Kněžice, Kněžice 55
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0
Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný ke stažení v česko-ukrajinské verzi ZDE nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії, www.materska-skola-knezice.cz або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které mají místo pobytu v příslušném školském obvodu, systémem podle věku, od nejstaršího směrem k nejmladšímu.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

У дитячих садках встановлюється критерій прийому дітей, а саме: до садка приймаються діти, які проживають у відповідному шкільному районі; за віком – від старшого до молодшого.

5. Důvodem nepřijetí dítěte do školy může být kapacita školy.
Причиною неприйняття дитини до дитячого садочку може бути відсутність вільних місць у групах.

V /м. Kněžicích, dne/дата 20. 5. 2022

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Miroslava Jankovičová

Vítáme jaro

VÁŽENÍ RODIČE,
Přijďte s námi přivítat jaro a oslavit Velikonoce.
Kdy: středa 13. 4. 2022
Kde: v MŠ
V kolik: v 15.00hod.
Program: 1) vystoupení dětí
2) kouzelné pískování (tvořivá dílnička s rodiči)
3) dle zájmu posezení a rozhovory s rodiči
Těšíme se na vás.

Uzavření MŠ

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem, bude mateřská škola z provozních důvodů v době vánočních prázdnin ( tj. 23. 12. – 31.12.2021) uzavřena. Provoz MŠ opět od pondělí 3.1.2022.
Děkujeme za pochopení.

PODZIMNÍ SLAVNOST

ZVEME VÁS NA PODZIMNÍ SLAVNOST
V ÚTERÝ 26. 10. OD 15.00HOD. SE KONÁ, NA ZAHRADĚ MŠ PODZIMNÍ SLAVNOST. (SOUTĚŽE, HRY, ZDOBENÍ VĚNEČKŮ ČI DÝNĚ, OPÉKÁNÍ BUŘTŮ.