Archiv rubriky: Aktuality

Procvičování po celý rok

Duben: Svátky jara
Zvířátka a jejich domov

• velikonoční tradice a zvyky, říkanky
• malování kraslic různými technikami – temperové barvy, fixy, polepování
• pletení pomlázek, pěstování osení, výzdoba domova
• velikonoční pečení a zdobení perníčků
• charakteristika a znaky jara – počasí, změny v přírodě
• jarní květiny,(pojmenování, kreslení, prohlížení knih, encyklopedií…)
• domácí zvířátka a jejich mláďátka, volně žijící, v ZOO (knihy, hádanky, stavba farmy z kostek…

Průběžné procvičování po celý školní rok:
• procvičování grafomotoriky a příprava na psaní – uvolňování ruky, správné držení tužky, správný sed na židli – obtahování předkreslených tvarů, pracovní listy, zavazování tkaniček
• předmatematické představy – počítání 1 – 10 (na obrázku i v běžných denních situacích – počítáme potraviny, auta, hračky, kytky … – porovnávání více x méně…), rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník – hledáme v okolí), prostorová orientace (před, za, první, poslední…)
• rozvoj řeči – správná výslovnost, souvislé vyjadřování – vyprávění o tom, co jsme dělali, děláme, budeme dělat, poslech pohádek a jejich převyprávění, opakování a poslech básniček, popis obrázku, rozklad slov na slabiky, určování první a poslední hlásky ve slově
• zrakové vnímání – hledání rozdílů na obrázku i ve skutečnosti (schovávání předmětů, co se změnilo…), skládání puzzle, skládání rozstříhaných obrázků
• pohybový rozvoj – podle možností – přirozená cvičení, hry, tancování, běh, skákání, hry s míčem
• společenské hry s pravidly – pexeso, domino, člověče nezlob se….
• tvořivé činnosti – kreslení, malování, stříhání a lepení

Informace

Vážení rodiče, zdravím Vás z mateřské školy a velký pozdrav posílám dětem. Už 14 dní máme školku uzavřenou z důvodu mimořádných opatření v souvislosti onemocnění COVID-19. A ani zatím nevím, kdy se dveře MŠ opět otevřou. Posílám témata na duben a doporučuji s dětmi (předškoláky) je procvičovat.
Přeji dětem a vám všem pevné zdraví a klidné dubnové dny.
Miroslava Jankovičová

Mimořádné opatření

Rozhodnutí zřizovatele a ředitelky Mateřské školy Kněžice ohledně dočasného uzavření MŠ.
Mimořádné opatření v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství se zřizovatel, po dohodě s ředitelkou mateřské školy, rozhodl v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, §3, odst. 2,
PŘERUŠIT PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚŽICE OD 17. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Děkujeme za pochopení.

Rodiče mají z daného důvodu nárok na vystavení potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ. Toto potvrzení vystavuje ředitelka MŠ Kněžice po předchozí domluvě.

Informace

Vážení rodiče, v souvislosti s koronavirem jsou z nařízení vlády od 11.3.2020 uzavřeny základní, střední a vyšší odborné školy. Mateřské školy zůstávají zatím otevřené. Sledujte, prosím, naše webové stránky a informace na nástěnkách – situace se může měnit. S tímto opatřením také prosíme, nedávejte do školky děti s nachlazením, rýmou, kašlem, podezřením na onemocnění. Pokud se chystáte vycestovat za hranice, řiďte se nařízeními vlády. Děkujeme

Jarní prázdniny

Vážení rodiče, se souhlasem zřizovatele, bude mateřská škola z provozních důvodů v době jarních prázdnin tj. 24. 2. 2020 – 28. 2. 2020 UZAVŘENA.
Provoz MŠ opět od pondělí 2. 3. 2020. Děkujeme za pochopení.

Plánované akce

4. 2. úterý Dřevíčkova dílnička,
12.2. středa Maškarní rej,
19.3. čtvrtek divadlo Nymburk „ Kocour v botách“,
26.3. čtvrtek Vítání jara – akce s rodiči,
připravujeme Divadélko pana Kouly do MŠ

Podrobné informace ke každé akci před konáním

Uzavření MŠ

Vážení rodiče, v době vánočních prázdnin (tj. 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020) bude mateřská škola z provozních důvodů uzavřena. Provoz mateřské školy opět od 6. 1. 2020
V pátek 20.12. provoz MŠ pouze dopolední 6.30 – 13.00hod. Děkujeme za pochopení.